Kapitola sedmá-Jeden z nás

19.08.2017 17:21

Kapitola sedmá-Jeden z nás

Jeden z nás. Co tohle obnášelo, měl Jerry zjistit velice brzy. U snídaně bylo živo a Jerry rychle pochopil, že o Erikových cestách se nemluví. Patrně existovaly jisté záležitosti společenství, které měly zůstat jen v úzkém kruhu pár vyvolených. O ty nejdůležitější úkoly se zřejmě starali vůdci společenství osobně. Sice se neprobíraly Erikovy zážitky, ale byla jiná témata, která musel Erik co by správná hlava rodiny řešit. První co Mary nadhodila, byl jejich povedený výlet. Ač byl Erik jedním z vůdců společenství, tak v Dexterově sluji vládla pevnou rukou Mary. ,,Ehm, takže bychom si měli ujasnit, že tohle se už nikdy nebude opakovat.“ začal nesměle Erik, po jejím podrobném popisu průběhu akce. ,,To se teda nebude opakovat!“ vložila se do toho Mary a výhružně se podívala na svého muže. ,,To je jen pokáráš a nedáš jim žádný trest?“ ,,Ale broučku, vždyť se nic nestalo a všechno dobře dopadlo.“ pokusil se ji uklidnit. Mary však vypadala, jako odjištěný granát. ,,Nestalo?“ vybuchla. ,,Vždyť porušili pravidla, které jsi ty sám vymyslel. Jak můžeš říkat, že se nic nestalo?“ Než stihl Erik odpovědět, tak se ozval Chris. ,,Vždyť jsme se k němu chovali, jako k vězni. Jo, možná to byla chyba, ale stalo se a Jerry je teď členem společenství, tak už to můžeme konečně přestat řešit.“ ,,Ty radši moc nemluv mladý muži, nebo strávíš zbytek života uklízením domu a přilehlého okolí!“ ukázala na něj výhružně Mary. Chris však jen pokrčil rameny. ,,To by se toho stalo, stejně to už dělám.“ Všichni okolo stolu včetně Erika vybuchli smíchy. ,,Prostě se to stalo a už se to nebude opakovat!“ uzavřel celou kapitolu Erik. ,,A co se týče vlaku, tak to byl vlastně docela dobrý nápad. Jenom se příště ujistěte, že pojede pomalejší nákladní a ne osobák.“ hodil významným pohledem na Chrise. ,,Spletla jsem se.“ prohodila Sára. ,,Pod touhle střechou nejsou tři blázni, ale čtyři.“ Mary se však čertila dál. ,,Takže ty říkáš, že se to už nebude opakovat, ale na druhou stranu je varuješ, aby si příště dali pozor, jaký vlak pojede?“ vyčetla nevěřícně Erikovi. Ten se však postavil a všichni ztichli. ,,No tak dámy, sešli jsme se tu po dlouhé době u snídaně kompletní a ještě k tomu s jedním novým členem, tak se přece nebudeme hádat.“ prohlásil a přejel po všech pohledem. ,,Moje řeč.“ přidal se Chris, ale po pohledu, který na něj vrhla Mary se dalších proslovů raději zdržel. Po Erikově řeči se napětí kolem stolu uklidnilo. Mary se sice dál tvářila nesouhlasně, ale pochopila, že nemá smysl se hádat. Do debaty se nakonec zapojil i Jerry, protože se stočila na problémy Kiřiných vpádů do sprch. Nakonec snídaně proběhla ve vší legraci. Kira se vehementně bránila tím, že to celé začal Jerry, ale všichni ji moc dobře znali a proto jim bylo jasné, že skutečnost je někde trochu jinde. Celé dopoledne všichni strávili přípravou grilování na zahradě Dexterovy sluje. Jerry byl poprvé po dlouhé době venku za světla. Byl v okruhu svých nových přátel a cítil se neuvěřitelně svobodný. Grilování uspořádala Mary na Erikovo přivítání. Zároveň na něj pozvala sousedy z okolí. Jak Jerrymu vysvětlila Sára, tak v celém Hampteadu byla jen jediná další upíří rodina. Všichni ostatní sousedé byli lidé, kteří neměli nejmenší tušení, že v jejich sousedství bydlí partička upírů. Další upíří návštěvníci měli přijet až z druhého konce Londýna. Jerry byl na všechny velice zvědavý, ale především ho zajímalo, jací asi budou ti druzí upíři. Až do teď znal jen ty z Dexterovy sluje. Dawsonovi jakožto sousedé dorazili jako první, těsně před pátou hodinou. Bylo jich pět a všichni se vřele pozdravili s Erikem i s ostatními. Na konec přišla řada i na Jerryho a Erik ho se všemi seznamoval. ,,Tohle je Charlie, dělá v oddělení napravování škod. Jeho žena Elizabeth a dcery Amanda, Nicol a Carmen.“ hlaholil hrdě Erik, zatímco Jerry všem podával ruku. Charlie Dawson mu předvedl mocný stisk ruky a dobrosrdečně se usmál. ,,Rád tě poznávám Jerry. Slyšel jsem, že jsi hrál v rockové kapele. Já jsem taky kdysi hrával, bylo to v armádě, hrál jsem na trumpetu.“ Jerry mu opětoval úsměv. Obtloustlý padesátník Charlie mu byl okamžitě sympatický. ,,Moc ho neposlouchej Jerry.“ přehlušila svého manžela Elizabeth a podávala mu ruku. ,,Hrál s nimi jednou a pak ho vyhodili. Má totiž absolutní hudební hluch.“ Jerry se musel zasmát, když se na ni Charlie dotčeně podíval a prohlásil: ,,Ale v tom, abys mě po tom koncertu zatáhla do svého pokoje ti to nezabránilo že?“ ,,Radši jdi pomoci Chrisovi a Oskarovi s jídlem ano?“ zvolala zpěvným hláskem Elizabeth a odtáhla manžela pryč od rozesmátého Jerryho. Před tím teď stála trojice dívek, které si ho zvědavě prohlížely. Erik vyrazil za Charliem a nechal tu Jerryho samotného. ,,Tak ty jsi hrál v kapele jo?“ promluvila blondýnka se zelenýma očima. Vypadala skoro jako Kira. Až na to, že byla starší, ale stejně krásná. Ostatně jako všechny upírky. Všem třem dívkám mohlo být kolem dvaceti let. Nebo aspoň v době jejich proměny. ,,Bejvávalo.“ nahodil Jerry frajerský tón a podal všem třem ruku. Ostatní dvě, jako by z oka vypadly té první. ,,Takže Jerry, už ses tu trochu porozhlédl?“ pokračovala ta, která se představila jako Carmen. ,,Možná, že by se ti hodily průvodkyně. Mohly bychom ti to tu všechno ukázat.“ Jerrymu se málem zamotala hlava. Tři nádherný kočky tu s ním flirtují, jako by se nechumelilo. ,,No slečny omluvte mě prosím, já půjdu klukům pomoci s jídlem.“ vymluvil se zdvořile a v rychlosti se přesunul ke Chrisovi s Oskarem, kteří zrovna dávali na gril maso a ohlédl se po Charliem s Erikem, kteří o kousek dál otevírali láhev vína. ,,Brácho ty tě chtějí.“ vybalil na něj Chris, hned jak se u nich Jerry objevil. Ten se otočil zpátky na dívky, které na něj zamávaly a začaly se chichotat. ,,Proboha, co mám dělat?“ zasyčel nešťastně. ,,Chceš slyšet společensky přijatelnou odpověď, nebo chceš slyšet to, co bych udělal já?“ zeptal se Chris. ,,Co bys udělal ty!“ odpověděl Jerry. Chris se prohnul v zádech a pokrčil rameny. ,,No, ty tři tě evidentně opravdu chtějí. Já být na tvým místě, tak je všechny tři zatáhnu do nejbližšího křoví a dělám s nimi takový věci, že bych se za to styděl i já sám.“ ,,Aha a jaká by byla ta společensky přijatelná odpověď?“ zeptal se Jerry se smíchem. Chris mu položil ruku kolem ramen. ,,No, v zájmu zdraví nás všech. Tím myslím tebe, mě a ty tři slečny nebudeš dělat nic. Nemuseli bychom to totiž přežít.“ řekl a kývl hlavou směrem ke Kiře se Sárou, které pozorovaly Amandu, Nicol a Carmen. Jerry Chrise rázem pochopil. Sára s Kirou totiž vypadaly jako odjištěné granáty a nepřátelství v jejich pohledech to jen umocňovalo. ,,Nesnášejí je.“ přidal se Oskar. ,,Sestřičky Dawsonovy, nás totiž pravidelně uhánějí a je jim úplně jedno, že jsme zadaní a věrní.“ ,,Proč je teda zvete?“ podivil se Jerry. ,,My je nezveme, to Mary.“ opáčil Oskar. ,,Naše rodiny se přátelí už dlouho a tak si hrajeme na kamarády i my.“ ,,Ehm.“ odkašlal si Chris důležitě. ,,Upřímně, ty by sis nechal ujít tak nádherný pohled?“ Všichni tři se otočili, aby se podívali na tři krásné upírky, ale před nimi stála Kira. ,,Říkal jsi něco lásko?“ vyštěkla nebezpečným tónem na Chrise a založila si ruce v bok. Chris se však nenechal zaskočit a suverénně ji políbil se slovy: ,,Říkal jsem, že je na vás tak krásný pohled.“ Jerry se zasmál a Kira se na něj škaredě podívala. ,,Ty se moc nesměj, Claire od snídaně ještě nevylezla z pokoje. Stalo se mezi vámi něco?“ Jerry vzdychl, už je to tady. ,,Včera večer mě pozvala do svého pokoje a já odmítl.“ řekl sklesle a podíval se na ostatní. Chris protáhl obličej. ,,Ty jsi odmítl? Jsi snad cvok?“ To Jerryho naježilo. ,,Pár hodin před tím jsem telefonem zavolal ze záhrobí své životní lásce a rozloučil se s ní!“ vykřikl nešťastně. ,,Promiň, že nedokážu hned jít do postele s jinou.“ Chris se potměšile zašklebil. ,,Ale před chvílí by ti to s blonďatou trojkou nevadilo.“ ,,To je něco jiného.“ rozhodil rukama Jerry. ,,U nich jde jen o touhu. Vždyť se na ně podívej, jsou k nakousnutí.“ ,,Tak dost!“ přerušila jejich dohady Kira a chtěla něco říct, ale Jerry ji gestem umlčel. ,,Chci říct to, že s Claire je to jiné. Je mi s ní dobře a ještě k tomu je krásná. Jenom na to potřebuju trochu víc času. Nebylo by správné s ní spát, pokud bych nemohl opětovat její city. Ona není jen nějaká holka, kterou sbalíte někde na koncertu chápete?“ Sára, která se k nim přidala se na něj usmála. ,,My to chápeme Jerry, ale tohle byste si měli ujasnit. Nemůžete kolem sebe chodit jako dva stíny. Nepamatuji si, že by se takhle Claire kdy chovala. Mě to přijde, jako by se styděla podívat se ti do očí.“ ,,Kde je?“ zeptal se Jerry. ,,Ve svém pokoji. Tak běž ty blázne a přiveď ji, nebo ty tři dračice zaškrtím.“ řekla prostě Kira a zašklebila se na sestry Dawsonovy, které právě obléhaly Erika. Jerry proběhl domem a zastavil se před pokojem Claire. Uvědomil si, že vlastně nemá tušení, co jí má říct. Z pokoje se ozývala hudba. ,,AC/CD, jak jinak.“ usmál se a zaklepal. ,,Nikam nejdu Kiro, zbytečně ztrácíš čas.“ ozvalo se z pokoje. Jerry tedy otevřel dveře a vešel dovnitř. Claire ležela na břichu na posteli a nohama mávala ve vzduchu. Když viděla, kdo přišel, tak vzdychla a zabořila hlavu do peřiny. Jerry si sedl vedle ní a pokýval hlavou do rytmu. ,,Thunderstruck.“ řekl a začal broukat melodii. ,,Jedna z nejlepších od nich.“ Claire zdvihla hlavu. ,,Ta nejlepší!“ Pokusila se o úsměv. Jerry do ní šťouchl. ,,Tady moc často krásně nebývá. Co kdybys šla se mnou na zahradu a užila si pěkného počasí společně s námi?“ Claire zavrtěla hlavou. ,,Ne, myslím, že zůstanu tady.“ Jerry vstal a na oko vážným hlasem jí oznámil:,, Pokud se nehneš, tak tě budu muset z té postele vytáhnout násilím. Možná jsi starší, ale myslím, že to risknu.“ Claire se posadila a stejným tónem řekla. ,,Pokud se o to pokusíš, tak použiji své právo alfa a proti tomu nic nezmůžeš, i kdybys byl sebesilnější.“ Jerry se zasmál. ,,To bys přece neudělala.“ ,,Je jen jeden způsob, jak to zjistit.“ opáčila Claire laškovným tónem. Jerry si prohrábl vrabčí hnízdo na hlavě a sednul si zpátky na postel. ,,Hele,“ začal opatrně. ,,mrzí mě ten včerejšek, opravdu. Moc se mi líbíš a je mi s tebou fajn, ale problém je ve mně. Na spoustu věcí si musím zvyknout a ty mi moc nepomáháš, když se mi vyhýbáš. Včera jsme si o něčem přece povídali.“ Claire mu přitiskla prst na ústa a zakroutila hlavou. ,,Ne Jerry, nemáš se mi za co omlouvat. To já se ti nemůžu podívat do očí, protože se stydím za to, jak jsem se včera chovala. A taky jsem ti lhala, když ses ptal, proč jsem tě změnila. Udělala jsem to proto, že ses mi moc líbil a chtěla jsem tě. Jako malá, rozmazlená holka, která si něco vydupe za každou cenu.“ Jerry ji objal a pohladil po vlasech. ,,Ale zachránila jsi mi život. Nebýt tebe, tak jsem tam umřel.“ “No, popravdě jsi umřel.“ vzlykla mu do ramene. ,,Podívej se na mě.“ zašeptal Jerry a zvedl jí hlavu. ,,Měla bys už konečně uznat svoje zásluhy.“ řekl a utřel jí slzy. ,,Potřebuji jen čas, abych si to všechno srovnal v hlavě. Já ti přece nikam neuteču.“ usmál se. ,,Takže teď chci, aby ses na mě usmála a šla se mnou dolů, protože potřebuju tvoji pomoc. Ale jako první chci vidět ten úsměv.“ Claire se křečovitě usmála a nahodila zvědavý pohled. ,,S čím potřebuješ pomoct?“ Jerry se chytil za hlavu a předvedl legrační grimasu. ,,Mám v patách blonďatý trio.“ Claire se teď zasmála opravdu upřímně. ,,Takže, jsi už poznal Charlieho andílky?“ Jerry se zašklebil přirovnání ke slavnému filmu a pokýval hlavou. ,,No a k čemu potřebuješ mě? Mám tě s nimi snad seznamovat?,, řekla Claire a sklopila oči. Jerry ji chytil za ruku. ,,Ne, chci abys tam šla se mnou, jako moje velice žárlivá přítelkyně.“ Claire zdvihla hlavu a oči se jí zaleskly. ,,Takže spolu jako budeme?“ zeptala se. ,,Můžeme být pro začátek kamarádi a využít příležitosti, jak se dobře poznat.“ odpověděl Jerry. ,,Tak co, dáš mi ruku a půjdeš se mnou?“ Claire se usmála, popletla svoje prsty s těmi jeho a společně zamířili ven. Tam zjistili, že osazenstvo je už kompletní. Policejní ředitel Harry Wallsh i jeho rodina už seděli kolem stolu. Stejně jako obchodník s nemovitostmi Steve Norman s ženou a malými dětmi. Rodina Normanova byli upíři, ale Wallshovi byli lidé. Erik Jerrymu povídal o tom, jak policejního ředitele Harryho zachránil ze spárů jednoho potulného upíra, po kterém se svojí rodinou pátral jakožto po narušiteli společenství. Nakonec se Erik z nějakého důvodu rozhodl, že Harrymu neupraví paměť a to se ukázalo být tím nejlepším rozhodutím. Harry totiž projevil obrovskou touhu stát se členem společenství. To se mu nakonec povedlo a společenství v něm získalo velice důležitého spojence. Harryho rodina samozřejmě neměla o existenci upírů ani tušení. A stejně tak neměli tušení, že se Harry významnou měrou podílí na ochraně lidí. Jerry zahnal veškeré obavy, že by lidem mohl ublížit, protože na to z nějakého důvodu prostě vůbec neměl chuť, což bylo jedině dobře a společně s Claire se k nim připojili. Zároveň mu neunikl pohled, který Claire věnovala Dawsonovým dívkám, které jejich dvojici držící se za ruce zklamaně pozorovaly. Erik Jerryho představil i ostatním a uvedl zábavu do chodu. Obloha se brzy pokryla hvězdami a obličeje přítomných ozařovaly jen plameny ohně, který Chris založil o kousek dál, a všichni se kolem něj sesedli. I přes to, že jim byl životně nebezpečný, přinášel oheň jistou krásu, za kterou stálo tu kolem něj sedět. Jerry Claire objal a ona si o něj opřela hlavu a stejně jako všichni ostatní poslouchali Charlieho smyšlené historky, až se občas mohli smíchy potrhat. Jerrymu bylo nádherně. Věděl sice, že i když si to Claire moc přála, nemůže jí zatím dát to, co by chtěla. Chris mu vysvětlil, že upíři mají oproti lidem mnohonásobně zvýšené libido. A to byl důvod, proč po něm Claire tak toužila. Stejně tak věděl, že kdyby teď viděl někoho, jak ji objímá stejně jako on, měl by sto chutí mu ublížit. Proto ji přitiskl ještě více k sobě, zavřel oči a pomalu nechával odplouvat pryč myšlenky na Moniku.

Ráno ho probudilo zpívání ptáků a teplé sluneční paprsky. Večer nechal otevřené okno, aby do pokoje proudil čerstvý vzduch. Stejně jako každé ráno v Dexterově sluji neotevíral oči, ale rekapituloval předešlý den. Byl rád, že jakmile Mary rozhodla, že je třeba uhasit oheň a ukončit zábavu, tak mu Claire ze dveří svého pokoje zamávala a nepokoušela se ho k ničemu přemlouvat. Jerry věděl, že ji to mrzí, ale byl rád, že nemohla vidět jeho myšlenky. Strašně moc totiž chtěl jít s ní. Nejhorší ale bylo, že pokaždé, když ho něco takového napadlo se mu v hlavě zjevila Moničina tvář. Teď ji viděl taky a rozhodl se otevřít oči. Vzápětí však zalitoval, že to udělal. Vedle něj totiž ležela Kira se svým obvyklým, rošťáckým úsměvem. Jerry úlekem vykřikl. ,,Proboha, co tady děláš? Ty jsi normálně posedlá, asi se začnu zamykat!“ Rychle se zachumlal do přikrývky a kontroloval, jestli je schovaný celý. ,,Vidím, že pořád spíš nahý.“ chichotala se Kira nevzrušeně. ,,A pořád se stydíš.“ ,,A ty jsi pořád stejně pubertální!“ odsekl Jerry. ,,Ale no tak, mě neurazíš.“ zakroutila hlavou. ,,Tolik krásných dnů v řadě tu míváme po málu.“ Jerry byl ale stále nabručený. ,,Myslím, že si nějaké to ráno taky udělám malý výlet do vaší ložnice. Jsem zvědavý, jak se to Chrisovi bude zamlouvat.“ Kira se však zasmála. ,,Klidně se stav, já se nestydím a Chris? Ten tě nejspíš pozve, aby ses k nám přidal. Střelený je na to dost.“ Jerry pochopil, že nemá cenu se s ní hádat. ,,Tak co potřebuješ, vybal to!“ vzdychl afektovaně a promnul si oči. Kira se zdvihla a kráčela pryč. ,,Máš mazat na snídani, dnes je výcvikový den!“ ,,Cože je?“ zavolal za ní Jerry, ale už byla pryč a tak jen nevěřícně zakroutil hlavou, oblékl se a vyrazil na snídani. Když dorazil ke stolu, všichni už si mazali toasty džemem. Usmál se na Claire a ona na něj a on porazil židli, když se nemohl odtrhnout od jejího pohledu. Kira vyprskla marmeládu na stůl, když se zakuckala, jak se chtěla začít smát a Chris ji poplácal po zádech. ,,Všichni se pořádně najezte, budete potřebovat spoustu energie!“ prohlašovala Mary, která si ničeho nevšimla a všem nalévala čaj. ,,Ne, nebudeme potřebovat energii jsme upíři vzpomínáš?“ ozval se Chris mezitím, co si Jerry mazal toast marmeládou. Erik zdvihl pohled od novin, které mu zabíraly celý jeho prostor u stolu zrovna v čas. Mary se už totiž chystala Chrisovi něco říct a určitě by se nejednalo o nic pěkného. Erik to ale naštěstí včas zarazil. ,,Chrisi, snažíme se chovat jako lidi. Takže poslechni mámu a pořádně se najez!“ utnul hádku v zárodku. ,,Můžu vědět, co se bude dít?“ zeptal se Jerry a přejel všechny pohledem. ,,Dneska ti začne výcvik.“ vysvětlila mu Claire a Jerry otevřel pusu překvapením. ,,Výcvik?“ Chris se na něj zašklebil. ,,Jo brácho, dneska teprve začne ta pravá zábava.“

Po snídani sešli všichni dolů do garáže, a jak řekl Oskar, nalodili se do rodinného korábu, jímž byla dodávka, kterou před časem absolvovali svůj malý výlet. Jerry si zalezl na své oblíbené místo vzadu, kde se vedle něj uvelebila Claire. Řízení se tentokrát ujal Erik a vyrazili do krásného dne. Jerry viděl Londýn poprvé za světla a musel uznat, že to co se povídalo o Anglických trávnících byla pravda. Prahu měl rád, ale Londýn byl prostě famózní. Od té doby, co zdárně prošel zkouškou a byl přijat do řad společenství byl volný. Erik mu vysvětlil, že u každého upíra nastane určitý okamžik, kdy dokáže ovládnout a kontrolovat svoje schopnosti a touhu po krvi. Jerry se o tom sám přesvědčil, když podával ruku lidským hostům při grilování. Sice cítil vůni krve tekoucí v jejich žilách, ale dokázal se ovládnout. Teď nosil prsten společenství a mohl si jít, kam se mu zachtělo. Svým vstupem do společenství, ale také získal určité povinnosti. Dneškem měla započít jeho příprava na funkci bezpečnostního agenta. Sice se nijak nepřiblížili k centru a už asi po deseti minutách zastavovali před menší budovou, ale předměstí bylo stejně, jako všechno ostatní v Londýně prostě dokonalé. Vystoupili a Chris vytáhl z úložného prostoru veliký kufr. ,,Co v tom táhneš?“ ptal se Jerry zvědavě a Chris na něj spiklenecky mrknul. ,,Nechej se překvapit.“ Vešli prosklenými dveřmi do budovy, před níž zastavili a ocitli se v recepci. ,,Počkejte chvíli!“ řekl Erik a zamířil k pultu, za nímž seděla krásná, mladá žena. Jerry si všiml, že má na ruce stejný prsten, jako oni. To znamená, že je ze společenství. ,,Tohle celé patří společenství Jerry, je to naše výcvikové středisko.“ vysvětlila mu Mary, která si všimla, kam se dívá. Erik na ně mezitím mávnul, aby šli za ním a vyrazil k výtahu na druhé straně přijímací haly. Výtah byl prostorný, takže se tam všichni pohodlně vešli i s velkým kufrem. Jerry neviděl, jaké tlačítko Erik zmáčkl, ale cítil, že jedou dolů. Okamžitě se mu vybavila scéna z filmu Constantine, ve které Constantine, nastupuje do výtahu a mladá žena se ho ptá: ,,Jedete do podzemí?“ a on jí odpoví: ,,To se ještě uvidí!“ Na další vzpomínky však nebyl čas. Výtah totiž zastavil, dveře se otevřely a Jerry uviděl nápis: STŘELNICE. Hned první místnost byla šatna, kde se objasnila první záhada velkého kufru. Chris mu totiž hodil černé tričko s nápisem Jerry na zádech. ,,To je kvůli střelnému prachu, z trička už ten smrad nedostaneš.“ dodal na vysvětlenou. Jerry sledoval, jak se všichni převlékají a udělal tedy to samé. Jakmile na sobě všichni měli trička se svými jmény přešli do veliké místnosti, ve které byly čtyři dráhy pro střelbu, a objasnila se druhá záhada kufru. Chris totiž začal na stůl v rohu místnosti vyndávat menší kufříky se zbraněmi, brýlemi a sluchátky. Všichni na stůl zároveň položili svoje pistole, které měli za opaskem. Jerry jen vyjeveně zíral. Neměl nejmenší tušení, že u sebe všichni nosí zbraně. ,,Takže podívej.“ ukazoval mu Chris krabičku s náboji. ,,Tyhle kulky jsou dřevěné. Upíra sice nezabijí, ale přinejmenším ho zpomalí a ochromí, takže máš dost času ho zpacifikovat. Je to hrozná práce někoho s tím trefit, protože jsou lehké a oproti olověným kulkám velice nepřesné. Dá se s nimi střílet jen na menší vzdálenosti, ale pokud proti sobě budeš mít nasraného upíra, tak docela oceníš, že je máš v zásobníku.“ Jerry se snažil pobrat veškeré informace, které se na něj valily, ale moc nestíhal a Chris už na něj zase mluvil. ,,Už jsi někdy střílel Jerry?“ ,,Ne, ale hrávali jsme s kluky z kapely paintball.“ odpověděl popravdě a Chris pokýval hlavou. ,,K tomu se dostaneme později. Je to sice zábava, ale v naší práci by ti to život nezachránilo.“ Zasunul do jedné pistole zásobník, podal Jerrymu brýle a sluchátka a vedl ho k první dráze. ,,Tady na střelnici používáme ostré, protože nám jde především o to, naučit se dobře mířit. Dřevěnými kulkami bys ten terč netrefil, ani kdybys byl John Rambo a to mi věř.“ vysvětlil Chris, natáhl pistoli a podal mu ji. ,,Takže, pevně ji sevři a odjisti pojistku, to je ona správně a teď se ukaž.“ Jerry svíral v ruce pistoli a snažil se, nebýt nervózní. To šlo ale velice těžko, protože všichni stáli kolem něj a čekali, co se bude dít. Jerry zmáčkl spoušť a pistole vystřelila. Okamžitě zjistil, že oproti filmům je skutečnost poněkud jiná. I přes sluchátka se ozvala ohlušující rána a ruka s pistolí sebou škubla, až ji málem upustil. To, že při výstřelu zavřel oči asi na výsledku moc nepřidalo. ,,Trefil jsem se?“ vykřikl ihned po tom, co se vzpamatoval. Podíval se na vzdálený terč, ale díru po kulce neviděl. ,,Jasně že trefil.“ ozvala se, se smíchem Sára a vykoukla z vedlejší dráhy. ,,Trefil ses přesně, ale do mého terče.“ ,,A přesně do středu.“ přidal se k všeobecnému veselí Erik. Jerry teď nevěděl, jestli se má cítit trapně anebo se má taky smát. ,,Tak dost!“ okřikla všechny Claire. ,,Běžte si po svém, já se o něj postarám.“ Ostatní se tedy rozdělili do dvojic, zabrali si tři zbývající dráhy a Jerry zůstal s Claire sám. ,,Počkej chvíli.“ usmála se na něj a odkráčela ke stolu se zbraněmi. V momentu byla zpět s jinou pistolí. ,,Zkus tuhle.“ Jerry si od ní vzal stříbrný Colt 1911. Zbraň mu ihned padla do ruky mnohem lépe, než ta předchozí. Natáhnul ji, jak to udělal před tím Chris a odjistil pojistku. ,,Tak, teď mě dobře poslouchej.“ promluvila klidným hlasem Claire vedle něj. ,,Zamiř na cíl a v okamžiku, kdy budeš mířit zadrž dech a pistoli drž pevně. Tak, správně a teď pomalu zmáčkni spoušť, pomalu a dívej se, kam míříš.“ Jerry udělal přesně, co mu poradila a pomalu zmáčkl spoušť. Teď už věděl, co má čekat a když vyšel výstřel byl na něj připravený. ,,Dobrá práce Jerry!“ vykřikl Oskar, který sdílel vedlejší dráhu se Sárou, když kulka trefila terč. Jerry se vesele zasmál na Claire, která mu úsměv opětovala a ukázala na terč. ,,Pokračuj, dokud nebudeš mít prázdný zásobník.“ Jerry tedy postupně vystřílel všechny náboje a k jeho údivu všechny trefily cíl. Claire zmáčkla tlačítko na zdi a terč přijel až k nim. Což bylo docela zbytečné, protože Jerry krásně viděl i na dálku. ,,Hm, není to špatné na začátečníka. Budeme pokračovat dál a budeme se střídat.“ Jerry jí tedy podal pistoli, ale ona zakroutila hlavou. ,,Je tvoje, já mám svou. Teď ti ukážu, jaké náboje do ní budeš dávat, a budeme pokračovat.“ Když Jerry u stolku vyndával prázdný zásobník, tak se zarazil. Na pistoli si totiž všiml něčeho, co před tím nezaregistroval. Na rukojeti bylo vyškrábané: FREDS. ,,Bývala jeho.“ řekla opatrně Claire, když viděla, co si Jerry prohlíží. ,,Je to skvělá zbraň, starej se o ni.“ Jerry věděl, jak těžké pro ni muselo být, aby mu ji dala, proto jenom přikývl. ,,Děkuji Claire.“ ,,Nemáš zač.“ usmála se a hodila mu krabičku nábojů. Následující hodinu se oba střídali ve střelbě. Za chvíli už za Jerrym všichni chodili a plácali ho po zádech, protože se ukázalo, že se učí velice rychle. Po skončení střelby následovalo čištění zbraní, které také zvládl na jedničku. Za chvíli už uměl rozebrat a zase složit svoji pistoli úplně sám. ,,Jo brácho, jsi upír. To pak jde všechno rychleji.“ prohlásil Chris, když Jerry ukládal pistoli do kufříku. ,,V tvém případě jdou některé věci až moc rychle.“ zašklebila se Kira na Chrise a všichni se rozesmáli, protože Chris se nezmohl ani na slovo. ,,Zvykneš si.“ řekla Claire vesele, když se Jerry prohýbal smíchy. ,,Svůj sexuální život probírají na veřejnosti docela často.“ Jerry prozatím nemohl nosit svoji pistoli u sebe. Erik mu vysvětlil, že bude chvíli trvat, než mu vyřídí zbrojní pas. ,,Nediv se.“ říkal mu, zatímco mířili k výtahu. ,,Zbraň nemůže nosit každý. Máme určitá pravidla a musíš počkat, až ti vyřídím průkaz agenta společenství a zbrojní pas.“ ,,Abych řekl pravdu, tak mě docela děsí, že u sebe všichni nosíte zbraně.“ podotkl Jerry a podíval se na Erika hledajíce odpovědi. ,,Jsme členové ochranných zborů Jerry.“ odpověděl Erik. ,,Dohlížíme na dodržování zákonů a věř mi, že je spousta upírů, kteří je nedodržují. A taky je spousta upírů, kteří jsou tu na černo. V poslední době přibývá napadení lidí. Upíři ze Skotska se tu snaží vytvořit zmatek, ale o tom jsme se už bavili.“ Erik se na něj vážně podíval. ,,Něco chystají Jerry, nevíme co, ale bude to něco velkého a my musíme být připravení tomu čelit, až to přijde!“ Jerry myslel, že pro dnešek už je konec, ale oni vyjeli výtahem pouze o patro výš. Před nimi se objevil nápis: BOJIŠTĚ. Co si představit pod pojmem bojiště měl Jerry pochopit za chvíli. Vešli do chodby, která vedla ke dvěma místnostem. Na dvou dveřích naproti sobě byly nápisy: ŠATNA 1 a ŠATNA 2. Jerry vešel za ostatními do šatny číslo 2 a zjistil, že kufr, který sebou Chris stále vláčel skrývá další tajemství. ,,Další trička?“ podivil se, když mu Chris hodil tentokrát bílé s nápisem: DEXTER. ,,Jo brácho, teď můžeš ukázat, co v tobě opravdu je. Protože jestli zase prohrajeme, tak to moje ego neunese.“ odvětil Chris a předvedl výraz pomateného šílence. ,,Jdeme totiž hrát paintball.“ Jerry pocítil vzrušení. ,,Paintball?“ Konečně něco v čem je opravdu dobrý. ,,A proti komu hrajeme?“ zeptal se zvědavě. ,,Proti nejlepší zásahové jednotce společenství.“ odpověděl Erik. ,,Měl bys poznat, jak vypadá opravdová bitva. Myslím, že se bude hodit, když to poznáš na vlastní kůži a proti těm nejlepším.“ Chris si odfrkl: ,,Prej proti nejlepším. Je to banda namyšlených frajírků, která si nevidí ani na špičku nosu.“ ,,Aha…“ ozvala se Sára. ,,A proč jsi teda chtěl mezi ně?“ Chris se frajersky napřímil. ,,Protože jsem ještě nevěděl, co je to za idioty.“ Erik ho však zchladil. ,,Je jedno jací jsou. To nic nemění na tom, že jsou nejlepší a zatím, nás pokaždé porazili.“ ,,Jo, protože s námi vždycky musel být v týmu Charlie, který je rád, že chodí a ani nepozná na jakou stranu má střílet.“ hádal se Chris. ,,No jsem zvědavý, jakou výmluvu si vymyslíš po dnešní bitvě.“ konstatoval Erik a vyšel ze šatny. Ostatní se vydali za ním a Chris se ještě stále tvářil naštvaně. ,,Před rokem se pokoušel dostat k zásahovce, ale nevzali ho a on se s tím nikdy nevyrovnal.“ pošeptala Jerrymu Sára a on se usmál. Byl radši, že je Chris s nimi. Prošli dveřmi na konci chodby a ocitli se v prostorné hale se spoustou různých překážek a bunkrů. Na pravé straně byla veliká tribuna krytá sklem, které z jejich pohledu vypadalo jako zrcadlo. Patrně aby nemohli přihlížející prozrazovat pozice jednotek bojujících pod nimi. Skleněná výplň byla rovná a proto své pozice neviděli ani ti, co se právě nacházeli na bojišti. Nalevo, vysoko nahoře byla menší, prosklená kukaň, ve které nejspíš seděl rozhodčí. Přímo před nimi na volném plácku, na kterém byl na zemi nápis: BÍLÝ TÝM se rozcvičovalo osm chlapců, jejichž věk nemohl být vyšší, než pětadvacet let. ,,Á Dexterovi, přišli jste si pro nakládačku?“ začali volat okamžitě jen, co je spatřili. Jejich slova však nepatřila Erikovi s Mary. Těm se mladíci uctivě uklonili, ale v okamžiku, kdy Erik se svojí ženou zmizeli v kanceláři na okraji haly se přiblížili ke zbytku rodiny a spustili. ,,Ále, není to náš Christopher? Ještě toho nemáš dost Chrisi?“ vysmíval se mu jeden z nich. Jerry viděl, jak Chris zaťal pěsti a Kira ho chytila za paži. ,,Nech toho, chce tě jen vyprovokovat!“ pošeptala Chrisovi, který se tvářil jako rozzuřený býk. To bandu frajírků ještě více rozesmálo. ,,Tak ty už potřebuješ ochranku Chrisi?“ zavyl smíchy další z nich. Kira se však nenechala vytočit a s ironickým úsměvem prohlásila: ,,Abys ji náhodou nepotřeboval ty Johne! Upřímně čekám na chvíli, kdy ti šlápnu do toho tvého tupého obličeje!“ Parta před nimi uznale zahvízdala, John se přiblížil ke Kiře a usmál se. ,,Princezno, kdy už se konečně vybodneš na toho moulu a začneš si něco s pořádným chlapem?“ Chris nebezpečně zaskřípal zuby a začal se třást. Jerry s Oskarem postoupili o krok vpřed, aby dali jasně najevo, že s jejich přáteli se takhle mluvit nebude. ,,Ale, ale copak to tu máme?“ řekl John a pohledem sjel Jerryho od hlavy až k patě. ,,Nováček a chce se prát. Radši jdi zpátky k mamince chlapče, nerad bych ti ublížil.“ Jerry zatnul pěsti a procedil skrze zuby: ,,Jen to zkus!“ Claire, která až do teď stála vzadu se postavila vedle Jerryho. John byl zřejmě opravdový blbec, protože se znovu otočil ke Kiře a prstem jí přejel po tváři. ,,Tak co princezno, zajdeme někam?“ To ale neměl říkat, protože Chris zařval vzteky a vrhl se na něj. Zároveň se dali do pohybu i všichni ostatní. Dřív, než se ale stačilo cokoliv dalšího stát se ozval hromový hlas. ,,Tak už dost!!!“ Všichni se zarazili a otočili se. Vedle Erika a Mary stál vysoký čtyřicátník a tvářil se jako vytočený nosorožec. Zřejmě to byl velitel povedené jednotky společenství, která tu právě málem vyprovokovala hromadnou bitku. ,,Podívejte se na sebe!“ křičel na svoje svěřence, kteří sklopili hlavy. ,,Společenství hrozí nebezpečí a vy se tu perete mezi sebou. Už si do háje uvědomte, že kopete za stejný tým! Agresivitu si schovejte pro ty, co jednou přijdou, aby zničili společenství, a oni přijdou, to mi věřte! Oni s vámi nebudou jednat v rukavičkách jako já. A teď si vezměte zbraně a padejte na svůj start!“ Slavná speciální jednotka vypadala, jako by do ní uhodilo. Všichni posbírali svoje paintballové pušky a zamířili mezi překážkami na druhou stranu haly. Jejich velitel se otočil na Chrise. ,,A ty se nad sebou taky zamysli! Doba je zlá a musíme držet při sobě!“ Erik ho poplácal po rameni. ,,Díky Niku, já už se o ně postarám.“ Nik na něj kývl a vyšel po schodech směrem ke skleněné kukani. Erik počkal, až zmizí z dohledu a obličej se mu rozjasnil. ,,To jsou moji kluci.“ vyrazil ze sebe nadšeně a objal Jerryho, Chrise i Oskara naráz. ,,A co my?“ ozvala se popuzeně Kira. ,,My jsme tu taky.“ Erik ji vyzdvihl do vzduchu. ,,Dobrá práce.“ ,,No to snad nemyslíš vážně!“ vložila se do jejich veselí Mary. ,,Oni se tu perou a ty je v tom ještě podporuješ?“ vykřikla nevěřícně. Erik měl však připravenou odpověď. ,,Perou, ale s kým? S nejlepší zásahovou jednotkou v celém společenství.“ vysvětloval jí zapáleně svoji radost. ,,Blázni, celá moje rodina je banda bláznů.“ zakroutila Mary hlavou a vyrazila do výdejny zbraní. ,,Věřím, že byste jim to nandali.“ zašeptal Erik tak, aby je Mary neslyšela. Ještě, že měli všichni rušičky, jinak by Mary zcela jistě rozpoutala mezinárodní konflikt! Všichni ve výdejně vyfasovali paintballovou pušku s plným zásobníkem a štít na ochranu očí. ,,Tak jo Jerry, pravidla jsou jednoduchá.“ vysvětloval Erik, když se shromáždili zpátky na startu. ,,Za prvé: Nesmíš používat svoje upíří schopnosti, takže žádná rychlost. Za druhé: Bojujeme jen puškami, žádný fyzický kontakt. Každý z nás má dva životy. Pokud tě zasáhnou, musíš doběhnout zpátky sem a pak můžeš zpět do boje. Pokud tě zasáhnou dvakrát, tak končíš a musíš se okamžitě přesunout sem. Vyhrává tým, jehož členové zůstanou v poli poslední. Je nás osm na osm, takže síly jsou vyrovnané. Abychom zabránili podvádění, máme tu Nika. Bude nám dělat rozhodčího.“ Erik ukázal na skleněnou kukaň, v níž seděl velitel jejich soupeřů a zamával na něj. Chris se k Jerrymu přitočil. ,,Až uvidíš některého z těch šmejdů, tak to do něj prostě nasypeš, chápeš? Vidíš támhle tu tabuli? Tak na té se bude ukazovat počet soupeřů. My jsme bílý tým a až bude u černého nula, tak jsme vyhráli. Jerry přikývl a odhodlaně sevřel rukojeť pušky. ,,Takže se rozdělíme do dvojic a pokryjeme celou plochu, budeme se vzájemně krýt.“ organizoval je Chris. ,,Erik s Mary si berou pravou stranu, Oskar se Sárou levou a Jerry, Claire, já a Kira půjdeme středem!“ Všichni se rozešli do svých pozic a Chris na Jerryho kývl. ,,Brácho viděl jsi souboj cti? Tohle je pro mě osobní záležitost nezklam mě.“ Jerry přikývl a podíval se na Claire. Ta se na něj povzbudivě usmála. Chris mávl na Nika a ozvala se siréna ohlašující začátek. ,,Tak do nich!“ zavelel Chris a všichni pomalu vyrazili vpřed. Jerry chodil pravidelně hrávat paintball s kluky z kapely a dost si věřil. Proto ho velice překvapilo, když se mu rozstříkla barva po štítu na obličeji a ozval se bzučák. ,,Do háje!“ ulevil si a utíkal zpátky. Neměl vůbec tušení, odkud to přišlo. Cestou zpátky na bojiště zaslechl znovu bzučák a minul Sáru, která se tvářila nešťastně a poťouchle zároveň. ,,Je legrační jak Chrise vytáčí, když prohráváme.“ zavolala na něj přes rameno. Jerry doběhl zpátky do víru bitvy akorát včas, aby viděl, jak jeden z hráčů v černém trefil Claire a vyskočil radostí. Ovšem udělal jednu fatální chybu. Jak vyskočil zpoza překážky, tak odkryl celou horní polovinu těla a Jerry ji neomylně našel. Bzučák přinesl zaslouženou odměnu. Jerry se schoval za kus zdi a pozoroval, kde se co šustne. Dobře věděl, že teď už má jen jeden život. Bzučák se ozýval čím dál častěji a kolem Jerryho každou chvíli někdo z jeho týmu proběhl, aby si dobyl život. Claire se vrátila, poklepala mu na rameno a ukázala před sebe. Dva v černém šli přímo na ně a Jerry koutkem oka zahlédl Chrise, jak jim dává znamení, aby je obešli zleva. Navzájem se s Claire kryli a dostali se za bunkr, zpoza kterého měli každou chvíli vyjít ti dva. V okamžiku ovšem zjistili, že udělali fatální chybu. Za nimi totiž stáli další dva protihráči a mířili na ně. ,,Do háje, já jsem tak blbá!“ zasyčela Claire a jeden z těch, kteří na ně mířili se zasmál. ,,Učebnicová past mládeži. Vzápětí ovšem oba vykřikli úlekem, protože se jim po zádech rozstříkla barva a ozvala se dvojitá siréna. Hodili vzteklý pohled na Kiru, která stála za jejich zády a rozeběhli se pryč. ,,Přesně tak, učebnicová past. K jejich smůle až moc okatá, ještě že máme Chrise.“ zašklebila se. Chris, který mezitím dostal dva soupeře, kteří sloužili jako návnada se přidal k nim. ,,Omlouvám se, že jsme vás použili jako návnadu, ale vyšlo to ne?“ hodil na ně omluvný pohled. ,,Tohle bys udělal i kdyby to bylo naostro?“ zeptala se nevěřícně Claire a Chris pokrčil rameny. ,,Nevím co bych udělal, teď to nebudeme řešit. Kolik máte životů? Já i Kira máme jeden.“ Stačil ale jediný pohled na jejich trička špinavá od barvy a bylo jasné, že teď už se hraje o všechno. ,,Dobrá.“ pokračoval Chris. ,,Mary i Sára jsou mimo hru a Erik je někde napravo s Oskarem, viděl jsem je. Takže pořád jich je jen o dva víc, to se ještě dá zvládnout.“ Jenže ani nedořekl větu a ozvala se siréna, celkem čtyřikrát. Všichni se automaticky požívali na velikou tabuli nad jejich hlavami, která ukazovala:BÍLÝ TÝM-4 : ČERNÝ TÝM-8. ,,A jsme v loji!“ chytil se Chris za hlavu a svezl se na zem. Všichni se rozhlíželi, jestli se někde neobjeví nepřítel, ale docházelo jim, že tohle opravdu není dobrá situace. Jerry viděl, jak se Chris drží za hlavu a rozhodl se převzít iniciativu. ,,Tak dost, přece se tu nebudeme hroutit. Nenecháme se porazit od bandy namyšlených spratků.“ zavrčel a zdvihl Chrise ze země. ,,Já jsem trefil jednoho, Kira dva, ty taky dva to je pět.“ ,,Sára taky jednoho dostala, takže šest.“ přidala se Claire. Chris viděl, že to jeho přátelé ještě nevzdávají a vzpamatoval se. ,,Jak dostali Erika s Oskarem, tak siréna houkala čtyřikrát.“ počítal v rychlosti. ,,Správně.“ sekundoval mu Jerry. ,,Museli dva dostat a to znamená, že už všichni mají jen jeden život.“ Chris řekl, ať chvíli počkají a opatrně se rozhlédl. ,,Je to tak, jak jsem si myslel.“ řekl, když se zase vrátil do úkrytu. ,,Jsou schovaní a čekají, až přijdeme k nim. Moc dobře vědí, že jsme jen čtyři a pokud umějí počítat což pochybuju, ale spoléhat se na to nemůžeme, tak taky vědí, že máme všichni jen jeden život.“ ,,Dobrá.“ přikývl Jerry. ,,Takže je musíme vylákat.“ ,,Správně.“ přitakal mu Chris. ,,Teď už jen zjistit, kde jsou schovaní.“ Oba opatrně vykoukli ze svého úkrytu a zkoumali pozice před nimi. ,,Dobrá Jerry, kam by ses schoval ty?“ zeptal se ho šeptem Chris. Jerryho pohled spočinul na bunkru uprostřed haly, který od nich byl vzdálený zhruba třicet metrů. ,,Ten bunkr, je z něj dobrý výhled na celou halu.“ zašeptal a Chris přikývl. ,,Ale nebudou tam všichni, protože budou čekat, že právě po tom bunkru půjdeme.“ uvažoval šeptem. ,,Vidíš ty barely nalevo a ten kousek zdi napravo?“ Jerry si je prohlédl a pochopil. ,,Budou se krýt křížovou palbou.“ konstatoval a Chris se usmál. ,,Sakra brácho, z tebe i něco bude.“ Oba se zase schovali a předali svoje postřehy děvčatům. ,,To je sice pěkné.“ zasmála se ironicky Kira. ,,Ale jak víte, že nás mezitím, co jste si tu vy dva hráli na Tanga a Cashe pomalu neobcházeli a nemáme je v zádech?“ Jerry se podíval na Chrise, který se zatvářil zmateně a pokrčil rameny. ,,To právě nevíme, ale moc možností nemáme. Uděláme to takhle: Potřebujeme volavku. Já se rozeběhnu, budu kličkovat a budu doufat, že je všechny trefíte dřív, než oni mě jakmile odkryjí svoje pozice.“ Kira se zatvářila na oko užasle. ,,No, to je geniální nápad. Tomuhle se za války říkalo Kamikadze. Akorát, že ty nic nezničíš a oni zničí tebe.“ Jerry ji však zarazil. ,,To je dost možný Kiro, ale jinou možnost nemáme. Uděláme to však jinak. Návnada budu já, protože všichni umíte lépe střílet. Na tři vyběhnu a jdeme do nich.“ Všichni se tedy připravili, Jerry šeptem odpočítal: ,,Jedna,dva,tři!“ a rozběhl se. Ve vteřině se všude kolem něj rozprskla barva, ale jako zázrakem ho netrefili. Zároveň zazněla dvakrát siréna. Jerry se rychle podíval na tabuli, která ukazovala, že jejich protivníků je šest, zatím co bílý tým má stále čtyři členy. Teď ležel na zemi asi deset metrů před bunkrem a připravoval se na další úsek. Otočil se a viděl, jak na něj Chris ukazuje zdvižený palec. ,,Tak teď nebo nikdy.“ pomyslel si a vystartoval přímo na bunkr. Ve chvíli, kdy proskočil střílnou dovnitř se několikrát za sebou ozvala siréna. Jerry se rozhlédl, ale bunkr byl prázdný. V momentu, kdy se chtěl podívat střílnou ven jí proskočila Claire a dopadla přímo na něj. ,,Proboha, co tady děláš? Šíleně jsi mě vyděsila!“ vykřikl Jerry. ,,Běžela jsem hned za tebou.“ zašklebila se omluvně, sebrala ze země pušku a opatrně vykoukla ven. Jerrymu neušlo, že při vstávání z něj nijak nespěchala a pousmál se. ,,Hm, zdá se, že Kira měla pravdu. Obešli nás zezadu a dostali ji i Chrise.“ Jerry se přikrčil u střílny vedle Claire a podíval se na tabuli. BÍLÝ TÝM-2 : ČERNÝ TÝM-2 svítilo na ní. ,,Ale čtyři dostali, teď je to vyrovnaný.“ řekl a hodil pohledem po Claire. ,,Jaký je plán?“ Claire už zase vyhlížela ze střílny a zakroutila hlavou. ,,Žádný není, nic nevidím. Takže si je musíme najít.“ Opatrně tedy vylezli ven a vydali se prozkoumávat zátarasy. V tu chvíli ho Claire chytila za tričko a strhla za zeď. ,,Viděla jsem je, jdou spolu, jsou kousek od nás.“ Jerry přikývl. ,,Co uděláme?“ Claire se ďábelsky zasmála. ,,Přesně to samé, co před tím. Až ti řeknu, tak přeběhneš támhle za ten barel. Oni budou střílet po tobě a já je dostanu.“ Claire opatrně vykoukla a viděla dva v černém pár metrů od nich. ,,Teď!“ sykla. ,,Běž, běž, běž!“ a Jerry běžel. Kolem něj proletěly kuličky s barvou a ozvala se siréna. Jerry se v běhu zarazil a posledního protivníka, který mezitím začal pálit na Claire zasypal střelami. Jedna jeho rána jej zasáhla do hlavy, ale Jerry zároveň dostal druhý zásah a byl venku ze hry. Zahoukala poslední siréna, která byla delší, než ty před tím. Byl konec. Jerry sice vypadl, ale Claire zůstala a vyhráli! Samou radostí mu skočila kolem krku. ,,Porazili jsme je, poprvé jsme je porazili Jerry!“ křičela. V tu chvíli už na ně naskákali ostatní a Chris ho málem rozmačkal. ,,Já tě miluju Jerry, ty jsi můj kluk!“ hulákal a drtil ho v objetí. ,,Kira měla pravdu obklíčili nás, ale čtyři jsme dostali, čtyři! Ještě že Claire běžela za tebou a nezůstala tam s námi.“ Když došli zpátky na start, už tam na ně čekal poražený tým se svým velitelem a Erik s Mary, kteří se tvářili opravdu pyšně. ,,Jsem na vás hrdý rodino!“ vykřikl Erik a všechny je objal. Jerry pozoroval poražený tým v čele s Johnem, jak se sklopenými hlavami hypnotizují zem. ,,No?“ řekl pevným hlasem Nik a John přišel ke Chrisovi a podával mu ruku. ,,Jste dobří, měním názor.“ Chris nabízenou ruku přijal s veselým úsměvem. Jejich soupeři se odebrali do sprch a Dexterovi tu zůstali sami s Nikem, který se ke všem postavil čelem. ,,Opravdu jste se zlepšili bando. To bylo vcelku důmyslné Chrisi, jak jsi poznal tu léčku. Ale jednu věc si pamatujte: Nikdy nevystavujte nebezpečí jiného člena svého týmu! Vždycky jsou i jiné možnosti, než používat kamaráda jako návnadu. Jinak blahopřeji, dobrá práce.“ Nik ještě podal ruku Erikovi a zamířil za svými svěřenci. Mary spráskla ruce a zahalekala: ,,Tak rychle mazejte do sprch, tohle si zaslouží oslavu. Už ať jsme doma!“ Jerry měl pocit, jako by právě sám zachránil dětné pralesy. Dneska vyhráli jako tým a byl na to právem hrdý. Jedno pravdivé přísloví praví: ,,Cesta k vítězství je dlážděna hroby netrpělivých.“ A Jerry právě v tuto chvíli, kdy mu teplá voda ze sprchy stékala po obličeji, začal horlivě prahnout po opravdové akci.

Deník snílka je nově i na facebooku. Všechny články tak můžete mít z první ruky.
 

Diskusní téma: Kapitola sedmá-Jeden z nás

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek

Kontakt

Deník snílka sharyk1@seznam.cz